Złoty Absolwent Kopernika

Data wpisu: .

Medal Złotego Absolwenta Kopernika został ufundowany z okazji Jubileuszu Stulecia Szkoły.

medal kopernikmwedal kopernik a

Od roku 2013  Medalem honorowani będą uczniowie, którzy osiagnęli w czasie 6-letniej szkolnej kariery największe sukcesy - najwyższą średnią ocen, wysoki wynik sprawdzianu, znaczące miejsca w konkursach wiedzowych, artystycznych sportowych.

  medal kopernikLaureaci w Roku 2016: Mateusz Gibas, Jakub Ring.

 medal kopernikLaureat w Roku 2015: Kacper Ogórek.

 medal kopernikLaureaci w Roku 2014: Radosław Kubiś, Przemysław Zemczak.

 medal kopernikLaureaci w Roku 2013: Justyna Gibas i Aleksandra Wykręt.


Po raz pierwszy medale zostały wręczone w czasie Złotej Gali  Jubileuszowej w maju 2013r.. Po długich debatach, w drodze ogólnoszkolnego plebiscytu udało się wyłonić grupę osób najbardziej wyróżniających się w historii szkoły. Absolwentów, którzy osiągnęli zdaniem uczniów i nauczycieli sukces zawodowy, naukowców,  sportowców, działaczy społecznych i pasjonatów zarażających entuzjazmem kolejne pokolenia dzieci i młodzieży. Laureatami zostały także organizacje i stowarzyszenia, w których młodzi ludzie rozwijać mogą swoje zainteresowania i działać aktywnie na rzecz społeczeństwa.

  • W kategorii OSIĄGNIĘCIA BIZNESOWE:

-         Barbara i Zdzisław Wawak - Drukarnia DTL,

-         Zbigniew Dybał - PUH Czanieckie Makarony,

-         Kazimierz Iskierka - firma ZAM,

-         Krzysztof Pardela - firma Atra,

-         Henryk Jurczak - firma budowlana,

-         Tadeusz Brzuchański - piekarnia w Kobiernicach.

  • W kategorii ZDROWIE I MEDYCYNA:

-        Teresa Pardela Gilowska - kierownik NZOZ Polimed.

  • W kategorii DZIAŁACZ SAMORZĄDOWY:

-         Czesław Bułka - Wójt Gminy Porąbka,

-         Kazimierz Gałuszka - radny powiatowy, gminny komendant OSP.

  • W kategorii OCHOTNICY IDĄ Z POMOCĄ: członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce z prezesem p. Andrzejem Gałuszką.
  • W kategorii PASJA ARTYSTYCZNA I SZTUKA:

-         Chórzyści i chórmistrz zespołu Zasolnica Krzysztof Martyniak,

-         Orkiestra Dęta z kapelmistrzem Romanem Pękalą oraz prezesem
Mateuszem Olearczykiem,

-         Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Porąbczanie z choreografami
Rafałem Główką i Anną Zasadą Główką,

-         Sylwia Mreńca - tancerka klasy „S” w tańcach latynoamerykańskich,

-         Katarzyna Filimoniuk - scenografka filmowa i teatralna, projektantka wnętrz.

  • W kategorii OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

-         Dariusz Brodka - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
w Instytucie Filologii Klasycznej, laureat nagrody prezesa Rady Ministrów.

  • W kategorii ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ:

-         Jadwiga Kliś - dyrektor Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiewicza
w Czańcu,

-         Anna Walusiak - dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Porąbce,

-         Agata Janosz - dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

  • W kategorii PROPAGOWANIE KULTURY I TRADYCJI

-         Anna Jezierska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce

-         Koło Gospodyń Wiejskich  z przewodniczącą Anną Wykręt

  • W kategorii SPORT I PROPAGOWANIE AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU

-         Parafialny Klub Sportowy Millenium z prezesem Andrzejem Płonką

-         Ludowy Klub Sportowy Zapora z prezesem klubu Zbigniewem Targoszem

-         Maciej Bierczak, utalentowany i wytrwały uczestnik polskich i międzynarodowych biegów górskich ostatnich lat, brązowy medalista Mistrzostw Polski 2012r.

-         Łukasz Zakrzewski, wszechstronnie uzdolniony sportowiec, zawodnik KS Podbeskidzie

-   Beata Kazimierczyk Harat, utalentowana biegaczka

  • W kategorii MEGA MAMA

-         Irena Majdak, mama 11 dzieci (7 chłopców, 4 dziewczynki).